Condicions del mar a Barcelona

 

#
#
#
#
#
#
#
#
#